Một số chú ý khi lắp đặt chuông cửa có hình

Tin tức nổi bật

Một số chú ý khi lắp đặt chuông cửa có hình

18-08-2014, 6:46 pm

Một số chú ý khi lắp đặt chuông cửa có hình

Hiện nay, các hệ thống chuông cửa có hình trên thị trường đều có yêu cầu chung về kỹ thuật là kết nối tín hiệu bằng 4 dây: Nguồn, Video, audio, Tiếp đất. Vì vậy khi bắt đầu đi dây cho chuông hình cần sử dụng dây mạng 8 sợi hoặc 4 sợi dây điện. Ngoài ra khoảng cách từ nút chuông đến màn hình xa nhất từ 50 đến 60 m nên cần chú ý không di dây lòng vòng để tránh ảnh hưởng đến tín hiệu.

Ngoài ra, khi lắp đặt chuông hình cần sử dụng đế âm sino đặt âm tường sau đó mới lắp đặt thiết bị để bảo đảm tính thẩm mỹ và an toàn cho sản phẩm.

Tin cũ hơn: