Cách sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP 2014

Tin tức nổi bật

Cách sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP 2014

08-09-2014, 7:29 pm

Dhome.vn xin chân trọng giới thiệu cách sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP 2014.

Đây là phần mềm tiếng Việt chuyên dụng cho việc quản lý chấm công, phù hợp cho các doanh nghiệp, văn phòng, nhà máy, trường học, v.v

 

1.  Khai báo tham số (tên công ty, tham số chấm công).

Để bật chức năng khai báo tham số, bạn làm như sau: 

 

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Đặt tham số ( Ctrl+F11).

Ø  B3: Khung khai báo hiện ta. Tại đây ta khai báo các thông tin cần thiết.

 

Tham số

Giải thích

Tên công ty

Là tên công ty đuợc hiển thị trên cây thư mục và các báo cáo

Ngưỡng lọc

Là khoảng thời gian cho phép giữa 2 lần quẹt thẻ, nếu khoảng thời gian giữa 2 lần nhỏ hơn nguỡng lọc, phần mềm sẽ bỏ qua lần quẹt sau, chỉ lấy lần quẹt truớc đó.

Chu kì tải dữ liệu

Là chu kì thời gian phần mềm tự động tải dữ liệu chấm công từ máy.

Chu kì xoá dữ liệu

Là chu kì thời gian phần mềm tự động xoá dữ liệu chấm công từ máy.

Ngưỡng ngày

Là  ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban ngày.

Ngưỡng đêm

Là ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban đêm.

Loại tính công

Có thể tính tròn công hoặc lẻ công, tính công theo giờ.

Ngày bắt đầu chấm công

Là ngày bắt đầu tính công cho tháng đó.

Công chuẩn tháng

Là số công chuẩn có thể nhân đuợc (có thể hơn hoặc kém tuỳ vào thời gian làm thêm hay thời gian nghỉ).


Ø  B4:  Nhấn Chấp nhận để đồng ý, hoặc Trở về để huỷ bỏ. 

 

 

 

2.  Khai báo máy chấm công.

Để khai báo máy chấm công ta làm như sau:

 

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Khai báo máy chấm công (F1) hoặc kích trực tiếp vào biểu tuợng MCC trên thanh tác vụ.

Ø  B3: Nhấn Tạo mới, khung khai báo hiện ra. Tại đây bạn phải điền các thông tin cần thiết cũng như thao tác đuợc các chức năng: Kết nối, Tạo mới, Lưu, Xóa

Tham số

Giải thích

Mã đầu đọc

Là mã đầu đọc do bạn tự định nghĩa. Mã này không được trùng với mã của đầu đọc khác.

Loại đầu đọc

Là mục định nghĩa loại đầu đọc mà bạn đang sử dụng, tuỳ theo mỗi đầu đọc mà bạn chọn loại đầu đọc cho phù hợp.

Tên đầu đọc

Là tên của đầu đọc.

Dữ liệu tải đến

Là mốc để phần mềm tải dữ liệu.

Là đầu đọc vào

Là định nghĩa máy này quẹt vào, các dữ liệu chấm công trên máy này mặc định có trạng thái là vào (chỉ ứng dụng với trạng thái vào/ra theo đầu đọc).

Net connect

Bạn chọn mục này khi phưong thức kết nối máy chấm công thông qua chuẩn giao tiếp ethernet.

COM connect

Mục này định nghĩa phuơng thức kết nối với máy chấm công theo chuẩn RS485 hoặc RS232.

IP

Là IP của máy chấm công.

Port

Port của máy chấm công (đối với x628 TFT và x628 B&W là 4370, x628e và x628i là 5005, vidir là 9870).

COM

Là cổng com bạn sử dụng khi dùng phương thức kết nối với máy chấm công bằng RS232 hoặc RS485.

Baud rate

Tốc độ chuyền dữ liệu (thường đặt 115200).

 

Ø  B4: Bấm Lưu để hoàn tất quá trình.

2.1. Cấu hình máy chấm công                           

Đây là chức năng cho phép bạn quản lý và cấu hình máy chấm công. Để khai báo cấu hình máy chấm công bạn làm như sau:

 

 

Ø  B2: Khung khai báo hiện ra. Lựa chọn máy chấm công rồi nhấn Kết nối.

Ø  B3: Chọn Cấu hình MCC. Tại cửa sổ cấu hình MCC bạn có các thông tin về máy chấm công:

 

Tham số

Giải thích

Ngày giờ

Là ngày giờ hiện tại trên máy chấm công.

Số lần quẹt

Là số bản ghi đang được máy lưu trữ.

Số người dùng

Là số lượng nhân viên đã được khai báo trên máy.

Đồng bộ với máy tính

Là nút có chức năng đồng bộ ngày giờ trên máy chấm công với máy tính.

Lưu cấu hình

Dùng để lưu thời gian sau khi bạn bấm nút đồng bộ với máy tính.

Xóa dữ liệu quẹt thẻ

Là nút có chức năng xóa toàn bộ số bản ghi mà máy đang lưu trữ.

Xóa tất cả các User

Là nút có chức năng xóa tất cả các dấu vân tay trên máy chấm công.

Xóa Admin

Là nút có chức năng xóa toàn bộ quyền quản lý trên máy chấm công.

 

   Lưu ý: Các chức năng Xóa dữ liệu quẹt thẻXóa tất cả các User và Xoá Admin là các chức năng sẽ xóa tất cả các dữ liệu tương ứng trong máy chấm công đã kết nối, vì vậy cần phải suy nghĩ kỹ hoặc sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng các chức năng này.

 

2.2. Lấy dữ liệu từ MCC về CSDL                                                                                                            

Để lấy dữ liệu từ máy chấm công về cơ sở dữ liệu bước đầu tiên cần là kết nối với máy chấm công, sau đó làm theo các bước sau:

 

Ø  B1: Chọn tab MCC->CSDL

Ø  B2: Duyệt nhân viên từ MCC (Tải xuống thông tin các user)

Ø  B3: Nhấn Lưu để Lưu vào CSDL.

Tham số

Giải thích

Cập nhật lại những vân tay đã có

Tích để cập nhật những vân tay đã được khai báo trước đó (nếu vân tay chưa có thì thêm mới).

2.3. Lấy dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công                                   

Để lấy dữ liệu từ CSDL có sẵn vào máy chấm công ta làm như sau:

 

Ø  B1: Chọn tab CSDL->MCC

Ø  B2: Duyệt nhân viên từ CSDL – Tải lên danh sách nhân viên từ CSDL

Ø  B3: Chọn cửa (máy) mà bạn cần ghi.

Ø  B4: Tích các nhân viên muốn tải lên.

Ø  B5: Ghi vào máy chấm công - Lưu dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công.

Tham số

Giải thích

Lấy tên từ PM

Từ ID có sẵn sẽ lấy tên nhân viên tuơng ứng trong CSDL.

Lấy User từ DSNV

Hiển thị danh sách tất cả nhân viên có trong CSDL

Xoá VT trong CSDL

Dùng để xoá dữ liệu vân tay (của nhân viên đuợc chọn) đã lưu trong CSDL. 

 

3.  Khai báo ca làm việc

Cách 1

 

Ø  B1: Nhấn Hệ thống.

Ø  B2: Chọn Khai báo ca làm việc.

Ø  B3: Khung khai báo ca làm việc hiện ra.

Cách 2

 

Ø  B1: Nhấn Khai báo ca (phím nhanh F6) trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Khung khai báo ca hiện ra.

 

3.1. Tạo mới ca làm việc

 

Tại cửa sổ quản lý ca, bấm Tạo mới để thêm mới 1 ca làm việc.

Tham số

Giải thích

Mã ca

Là tên viết tắt được hiển thị trên các báo cáo và bảng phân ca.

Loại ca

Là loại ca là việc mà bạn khai báo.

Loại công

Là loại công mà bạn muốn khai báo (ngày thường, làm thêm…)

Cách chọn cặp vào ra

Là phương thức chọn các cặp vào ra để tính giờ (VD: Khi chọn quẹt đầu tiên - quẹt cuối cùng, phần mềm sẽ chọn cập đầu tiên của ca là việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính giờ và bỏ qua tất cả các cặp vào ra ở giữa ca).

TG bắt đầu ca làm việc

Là thời gian bắt đầu ca làm việc.

TG kết thúc nửa ca đầu

Là thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca.

TG quy định nửa ca đầu

Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.

TG bắt đầu nửa ca sau

Là thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca.

TG kết thúc ca

Là thời gian kết thúc ca làm việc.

TG quy định nửa ca sau

Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.

Mốc bắt đầu

Là mốc thời gian bắt đầu quẹt thẻ của nhân viên trong ca này.

Mốc kết thúc

Là mốc thời gian cuối cùng mà nhân viên quẹt trong ca đó (chú ý thời gian làm việc sau ca của nhân viên để khai báo hợp lý).

Cho phép đi muộn

Là khoảng thời gian cho phép đi muộn đầu ca của nhân viên.

Cho phép về sớm

Là khoảng thời gian cho phép về sớm khi kết thúc ca làm việc.

Đơn vị chấm công

Là đơn vị để tính công cho nhân viên. Ví dụ: Đơn vị chấm công là 5 phút. Một người làm 57 phút, hệ thống sẽ tính thời gian làm là 55 phút.

Làm thêm theo đơn vị

Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị làm thêm là 5 phút thì thời gian làm thêm là 5 phút, còn nếu thời gian làm nhỏ hơn 5 phút thì thời gian làm thêm là 0.

Tổng nghỉ giữa ca

Là khoảng thời gian được tính bằng phút, bắt đầu từ thời gian kết thúc nửa ca đầu đến thời gian bắt đầu nửa ca sau.

Làm thêm tối thiểu sau ca

Là khoảng thời gian làm thêm sau ca tối thiểu để được tính làm thêm.

Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm

Nếu chọn ô này, phần mềm sẽ cộng thời gian nghỉ vào thời gian làm, trong trường hợp thời gian làm thực tế nhỏ hơn thời gian quy định ca làm của công ty.

Ra ngoài không bị trừ giờ

Nếu bạn chọn mục này và chọn cặp vào ra là “tất cả các cặp vào ra” thì phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian ra/ vào trong thời gian làm, VD: Bạn quẹt vào lúc 8h, ra lúc 9h, vào lúc 9h30 và ra lúc 17h, phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian từ 9h đến 9h30 vào thời gian làm việc ngày hôm đó.

 

Sau khi khai báo xong các thông tin, bấm Lưu để lưu ca làm việc bạn vừa khai báo. Hệ thống sẽ thông báo việc lưu dữ liệu đã thành công.

 3.2. Sửa ca làm việc                                                                                                                                            

 

Ø  B1: Chọn ca làm việc cần sửa, sau đó tiến hành thay đổi thông tin.

Ø  B2: Chọn Lưu để hoàn tất sửa đổi. Thông báo lưu dữ liệu thành công hiện ra. 

 

3.3. Xóa ca làm việc                                                                                                                                          

 

Ø  B1: Chọn ca làm việc cần xóa.

Ø  B2: Chọn Xóa. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận việc xóa. Nhấn Có để đồng ý xóa hoặc nhấn Không để trở về.

 

 4. Khai báo bộ phận, phòng ban

Để mở chức năng khai báo bộ phận, phòng ban ta làm như hình phía dưới.


 

 

B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

B2: Chọn Khai báo bộ phận (phím tắt Ctrl+F4).

B3: Khung khai báo bộ phận hiện ra. Đây sẽ là nơi để thao tác các chức năng như: Thêm, sửa, xóa, in excel

4.1. Tạo mới bộ phận – phòng ban

B1: Nhấn Tạo mới.

B2: Khung tạo mới hiện ra. Tại đây sẽ khai báo các thông tin cần thiết.

Tham số

Giải thích

Mã (*)

Mã bộ phận do hệ thống tự động khai báo, người dùng không chỉnh sửa được.

Tên (*)

Tên bộ phận – phòng ban, bắt buộc phải nhập.

Thứ tự hiển thị

Là thứ tự hiển thị trên cây nhân sự, nếu không nhập sẽ được đặt giá trị mặc định là 0 và hiển thị trên cùng của cây nhân sự.

4.2. Sửa bộ phận – phòng ban

B1: Chọn bộ phận – phòng ban cần chỉnh sửa.

B2: Nhấn Sửa, khung sửa chữa thông tin về bộ phận – phòng ban hiện ra

B3: Sau khi sửa xong, nhấn Lưu để kết thúc quá trình.

4.3. Xóa bộ phận – phòng ban

B1: Chọn bộ phận – phòng ban cần xóa.

B2: Nhấn Xóa, thông báo xác nhận hiện ra

B3: Chọn Có để xóa hoặc chọn Không để trở về.

 

5. Khai báo chức vụ

Để bật chức năng khai báo chức vụ, bạn làm như sau:

B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ

B2: Chọn Khai báo chức vụ

B3: Khung khai báo hiện ra. Tại đây ta có thể sử dụng các chức năng như: Tạo mới, sửa, xóa, in excel…

 

5.1 Tạo mới Chức vụ     

 

B1: Nhấn Tạo mới.

B2: Khung tạo mới hiện ra. Tại đây bạn khai báo các thông tin cần thiết.

Tham số

Giải thích

Mã(*)

Mã chức vụ do hệ thống tự động khai báo, người dùng không chỉnh sửa được.

Tên (*):

Nhập tên chức vụ.

 

5.2 Sửa chức vụ

B1: Chọn chưc vụ cần chỉnh sửa.

B2: Nhấn Sửa, khung sửa chữa thông tin chức vụ hiện ra.

B3: Sau khi sửa xong, bấm Lưu để kết thúc quá trình.

 

5.3 Xoá chức vụ  

B1: Chọn chức vụ cần xoá.

B2: Nhấn Xoá, thông báo xác nhận hiện ra.

B3: Chọn Có để xóa hoặc chọn Không để trở về.

 

6. Khai báo nhân viên

Để bật chức năng khai báo nhân viên, ta làm như sau:

 

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Khai báo nhân viên.

Ø  B3: Khung quản lý nhân viên hiện ra, tại đây bạn có thể sử dụng các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Xem in, Thoát.

Ngoài ra, tại giao diện chính của phần mềm, bấm nút Nhân viên hoặc F5 để vào trực tiếp khung quản lý nhân viên (B3).

 

6.1. Tạo mới nhân viên   

                                                                                                                                  

Ø    B1: Nhấn Tạo mới.

Ø  B2: Khung quản lý nhân viên hiện ra, tại đây bạn khai báo các thông tin cần thiết

Tham số

Giải thích

Mã nhân viên

Là mã nhân viên bạn muốn khai báo.

Họ và tên

Là họ và tên nhân viên bạn muốn khai báo.

Ngày sinh

Là ngày tháng năm sinh nhân viên bạn muốn khai báo.

STT

Là thứ tự hiển tị nhân viên tên cây nhân sự.

Bộ phận

Là bộ phận mà nhân viên này ở trong đó.

Chức vụ

Là chức vụ hiện tại của nhân viên bạn muốn khai báo.

Số ID chấm công

Là số ID của nhân viên đã khai báo trên máy chấm công.

Ngày vào

Là ngày bắt đầu làm việc.

Ngày nghỉ việc

Là ngày nghỉ việc của nhân viên.

Nhân viên đuợc tính làm thêm

Nếu đánh dấu vào mục này thì nhân viên đuợc tính làm thêm.

 Ø  B3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

6.2. Sửa nhân viên                                         

 

Ø  B1: Chọn nhân viên cần chỉnh sửa.

Ø  B2: Nhấn Sửa, khung sửa chữa thông tin nhân viên hiện ra.

 

Ø  B3: Sau khi sửa xong thông tin, bấm Lưu để hoàn tất.

6.3. Xoá nhân viên      

                                                                                                                                       

Để xoá nhân viên ta làm theo các buớc sau:

Ø  B1: Chọn nhân viên muốn xoá trên cây thư mục.

Ø  B2: Nhấn Xoá.

Ø  B3: Bảng thông báo hiện ra “ Bạn có muốn xoá nhân viên…?”

- Nhấn  để chắn chắn xoá

- Nhấn Không để trở về.

 

7. Khai báo các ngày nghỉ lễ (không bắt buộc)

Để bật chức năng khai báo ngày nghỉ lễ, ta làm như sau:

 

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Khai báo ngày nghỉ lễ.( Ctrl+F5)

Ø  B3: Khung khai báo hiện ra, tại đây ta có thể thực hiện các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Sửa, Xoá, Excel.

 

7.1. Tạo mới môt ngày nghỉ lễ    

                                                                                                                    

Ø  B1: Nhấn Tạo mới

Ø  B2: Khung tạo mới hiện ra, tại đây bạn khai báo thông tin cho ngày nghỉ lễ

Tham số

Giải thích

Là mã ngày nghỉ lễ đuợc đánh số tăng dần.

Ngày(*)

Là thời gian ngày nghỉ lễ.

Tên(*)

Là tên ngày nghỉ lễ. Ví dụ : Tết duơng lịch

Loại

Là loại nghỉ (150%, 200%, 300%).

Ø  B3: Nhấn Lưu khi đã khai báo hoàn tất.

 

7.2. Sửa ngày nghỉ lễ          

    

Ø  B1: Chọn ngày nghỉ lễ cần sửa.

Ø  B2: Nhấn Sửa , khung sửa chữa thông tin ngày nghỉ hiện ra

Ø  B3: Sửa chữa các thông tin cần thiết

Ø  B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

 

7.3. Xóa ngày nghỉ lễ            

                                                                                                                       

Ø  B1: Chọn ngày nghỉ lễ cần xoá.

Ø  B2: Nhấn Xoá ở trên thanh chức năng.

Ø  B3: Bảng thông báo hiện ra, nhấn Có để chắc chắn xóa, Không để trở về.

 

8. Khai báo loại nghỉ (không bắt buộc)

Để bật chức năng khai báo loại nghỉ bạn làm như sau:

 

Ø  B1: Chọn Hệ thống trên thanh tác vụ

Ø  B2: Chọn Khai báo loại nghỉ

Ø  B3: Khung khai báo hiện ra, tại đây bạn có thể thực hiện các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Sửa…

 

8.1. Tạo mới loại nghỉ                                                                                                                                 

 

Ø  B1: Nhấn Tạo mới trên thanh tiêu đề.

Ø  B2: Khung tạo mới hiện ra. Tại đây bạn khai báo các thông tin cần thiết.

Tham số

Giải thích

Là mã loại nghỉ mà bạn muốn khai báo

Tên(*)

Là tên loại nghỉ (vd: Nghỉ ốm)

Viết tắt(*)

Là tên viết tắt loại nghỉ

Hiển thị BBC

Nếu chọn mục này thì nó sẽ hiển thị trên bảng chấm công.

Cộng vào tổng công

Nếu chọn mục này, những lý do nghỉ sử dụng loại nghỉ này sẽ cộng vào tổng công (tức là nghỉ vẫn tính công)

Tính ĐKN ngày nghỉ

Nếu chọn mục này thì phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày nghỉ.

Tính ĐKN ngày lễ

Nếu chọn mục này thì phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày  lễ.

Hệ số ngày thường

Là hệ số nhân công ngày thường.

Hệ số ngày nghỉ

Là hệ số nhân công ngày nghỉ.

Hệ số ngày lễ

Là hệ số nhân công ngày lễ

Ưu tiên

Là mức độ ưu tiên hiển thị loại ngày nghỉ này trên báo cáo.

 Ø  B3: Sau khi khai báo xong các thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất các quá trình.

 

8.2. Sửa loại nghỉ                                                                                                                                          

Để sửa một loại nghỉ đã có sẵn ta làm theo các bước sau :

 

Ø  B1: Chọn loại nghỉ cần chỉnh sửa.

Ø  B2: Nhấn Sửa, khung sửa chữa thông tin loại nghỉ hiện ra

Ø  B3: Sửa chữa các thông tin cần thiết.

Ø  B4: Bấm Lưu để hoàn tất.

 

8.3. Xoá loại nghỉ                                                                                                                                         

Để xoá loại nghỉ đã có sẵn ta làm theo các bước sau:

 

Ø  B1: Chọn danh mục loại nghỉ cần xoá trên danh sách

Ø  B2: Chọn chức năng Xoá.

Ø  B3: Thông báo xác nhận hiện ra, nhấn  để đồng ý xoá, Không để trở về.

 

 

9. Khai báo lý do nghỉ (không bắt buộc)

Để bật chức năng khai báo lý do nghỉ ta làm như sau:

 

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống.

Ø  B2: Chọn Khai báo lý do nghỉ.

Ø  B3: Khung danh mục lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn có thể thực hiện các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Sửa, Xoá, Excel.

 

9.1. Tạo mới lý do nghỉ                                                                                                                               

 

Ø  B1: Nhấn Tạo mới.

Ø  B2: Khung nhập lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn điền các thông số cần thiết.

Tham số

Giải thích

Là mã lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.

Tên(*)

Là tên lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.

Viết tắt(*)

Tên viết tắt lý do nghỉ.

Loại

Là loại lý do nghỉ.

 Ø  B3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

 

9.2. Sửa lý do nghỉ                                                                                                                                       

 

Ø  B1: Chọn lý do nghỉ cần chỉnh sửa trên danh mục.

Ø  B2: Nhấn Sửa.

Ø  B3: Khung thông tin lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn sửa các thông tin cần thiết.

Ø  B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

 

9.3. Xoá lý do nghỉ                                                                                                                                        

 

Ø  B1: Chọn lý do nghỉ cần xoá.

Ø  B2: Nhấn Xoá

Ø  B3: Bảng thông báo “Bạn có muốn xoá bản ghi hiện tại không?”

-         Nhấn  để chắc chắn xoá.

-         Nhấn Không để trở về. 

 

10. Khai báo ưu đãi (không bắt buộc)

Chức năng này sẽ giúp bạn đăng ký và quản lý các ngày nghỉ của nhân viên trong công ty, từ các dữ liệu nghỉ mà bạn đăng ký ở đây, phần mềm sẽ hiển thị lý do nghỉ mà bạn đăng ký lên bảng công.

10.1 Tạo mới mẫu đăng ký nghỉ của nhân viên

 

Ø  B1: Chọn Quản lý => Quản lý đăng ký nghỉ

Ø  B2: Chọn nhân viên muốn đăng ký.

Ø  B3: Nhấn Tạo mới.

Ø  B4: Khai báo các thông tin tại bảng.

Ø  B5: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Tham số

Giải thích

Lý do nghỉ

Là lý do nghỉ của nhân viên bạn muốn đăng ký. Lý do nghỉ đã được khai báo tại Khai báo lý do nghỉ.

Từ ngày

Ngày bắt đầu nghỉ.

Đến ngày

Ngày kết thúc nghỉ.

  

10.2 Sửa, Xoá thông tin quản lý đăng ký nghỉ     

                                                                                             

Để SửaXoá thông tin quản lý đăng ký nghỉ ta làm theo các bước sau:

Ø  B1: Chọn Quản lý => Quản lý đăng ký nghỉ.

Ø  B2: Chọn nhân viên cần Sửa (Xoá)

Ø  B3: Nhấn Sửa (Xoá).

Ø  B4: Khung thông tin quản lý đăng ký nghỉ hiện ra. Tại đây bạn có thể sửa các thông tin cần thiết.

Ø  B5: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

 

 

(theo tas-erp.com)

Tin cũ hơn: