Kiểm soát ra vào cho cửa kính bằng khóa chốt rơi

Tin tức nổi bật

Kiểm soát ra vào cho cửa kính bằng khóa chốt rơi

12-05-2016, 10:46 am

Hiện nay, việc kiểm soát cửa ra vào ngày càng trở nên cần thiết và phổ biến tại các tòa nhà thương mại, khu văn phòng, các công ty doanh nghiệp... Hệ thống kiểm soát cửa ra vào mang lại một môi trường sống và làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và an toàn cho tất cả mọi người.

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào hiện nay cũng rất đa dạng: kiểm soát ra vào bằng vân tay, kiểm soát ra vào bằng thẻ từ, kiểm soát ra vào sử dụng khóa chốt rơi....đáp ứng nhu cầu cũng như mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng.

Đặc biết đối với các khu văn phòng, tòa nhà việc lắp đặt và sử dụng hệ thống kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính bằng khóa chốt rơi rất phổ biến vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ lại mang đến hiệu quả trong việc kiểmsoát an ninh, mang đến sự an toàn và hiện đại.

 

   

Mô hình kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính bằng khóa chôt rơi

Tin cũ hơn: