Hướng dẫn sử dụng các khóa Samsung: SHS-H625, SHS-H635, SHS-1321, SHS-2320, SHS-6120

Tin tức nổi bật

Hướng dẫn sử dụng các khóa Samsung: SHS-H625, SHS-H635, SHS-1321, SHS-2320, SHS-6120

01-04-2016, 4:15 pm

Hướng dẫn cài đặt khóa cửa điện tử Samsung

Bản hướng dẫn này áp dụng chung cho một số Model khóa sau đây: Samsung SHS-H625, SHS-H635, SHS-6120 , SHS-1321, SHS- 2320

                                                                         

Mã master mặc định là 1234

Điều đầu tiên để cài đặt cho khóa điện tử  mở nắp đậy pin (phần khóa cửa bên trong) để tiến hành các bước cài đặt. Có 3 nút chính:

 

  • REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử.
  • 0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)
  • A/M:  A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng.

- Khi cài đặt mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở.

- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin và 20 thẻ thành viên.

 

1. Thay đổi mật mã Master

- Nhấn nút REG

- Nhập mã Master đang dùng ( mặc định 1234 ), nhấn *

- Nhập mã số mới, nhấn *

2. Đăng ký thẻ từ ( Tối đa 20 thẻ )

- Nhấn REG

- Nhập mã số đang sử dụng, nhấn *

- Đặt thẻ cần đăng ký lên

 

để xác nhận đăng ký thẻ.

- Tiếp tục đặt các thẻ khác vào để đăng ký liên tục

- Nhấn REG để kết thúc

3. Xóa thẻ đã đăng ký

- Nhấn giữ REG 3s
- Nhập mã số đang sử dụng, nhấn *

- Nhấn REG để kết thúc

Báo thành công: Too~~~t

Fail: Toot

Sau kho thực hiện lệnh này, toàn bộ thẻ đăng ký trước đó sẽ bị xóa.

4. Bật / Tắt chế độ xác thực kép ( Xác nhận đồng thời cả mã số và thẻ để mở khóa )

Tính năng này nhằm tăng cường an ninh cho người sử dụng

- Nhấn REG

- Nhập 4, nhấn * để bật

- Nhập 6, nhấn * để tắt

5. Reset khóa

- Nhấn giữ REG 5s

- Nhập dãy số: 4560852580, nhấn *

Sau khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dữ liệu đăng ký lên khóa trước đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và mã số sử dụng quay về mặc định là 1234.

 

 

Tin cũ hơn: