Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHS-G517 dành cho cửa kính

Tin tức nổi bật

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHS-G517 dành cho cửa kính

26-03-2016, 8:23 am

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử G517 - Dành cho cửa kính

 

Bộ khóa cửa điện tử Samsung SHS-G517 dành cho cửa kính 

 Điều đầu tiên để cài đặt cho khóa điện tử  mở nắp đậy pin (phần khóa cửa bên trong) để tiến hành các bước cài đặt. Có 3 nút chính:

Nút Reg để xác nhận thực hiện các thao tác

1. Thay đổi mật khẩu Master

( Mật khẩu Master mặc định: 1234 )

- Nhấn Reg

- Nhập mật khẩu Master đang sử dụng, nhấn *

- Nhập mật khẩu Master mới, nhấn *

VD: Nhấn REG>1234*4321*

2. Đăng ký mật khẩu thành viên và thẻ

  • Đăng ký mật khẩu ( Password ):

- Nhấn Reg

- Nhập mật khẩu Master đang sử dụng, nhấn *

- Nhập ID, nhấn *

- Nhập mật khẩu đăng ký cho ID đó, nhấn *

VD: Nhấn REG>1234*1*12345678*

Trong đó: ID người sử dụng là số thứ tự quy định quản lý người dùng được cấp mật khẩu sử dụng.

  • Đăng ký thẻ từ

- Nhấn REG

- Nhập mật khẩu Master, nhấn *

- Nhập ID người dùng, nhấn *

- Đặt thẻ lên khóa để đăng ký, nhấn *

Chú ý: ID của thẻ không được trùng với ID của người sử dụng Password.

3. Xóa thẻ và mật khẩu

  • Xóa đơn lẻ từng ID

- Nhấn giữ REG 5s

- Nhập mã Master, nhấn *

- Nhập ID của Password, Card, nhấn *

  • Xóa toàn bộ Password, Card trở về mặc định ban đầu

- Nhấn REG 10s ( chuông báo " Ding Dong " 3 lần )

- Nhập dãy số: 1470852369, nhấn *

Khi lệnh này được thực hiện, toàn bộ Password, thẻ Card sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi khóa đồng thời mật khẩu Master sẽ quay về mặc định là "1234".

4.Thiết lập chế khóa cửa tự động hoặc bằng tay

- Nhấn Reg

- Nhập 3, nhấn *

Chú ý: Chế độ khóa tự động nghĩa là khi khép cửa, khóa sẽ tự động kéo chốt và khóa cửa. Với chế độ khóa bằng tay, sau khi đóng cửa người sử dụng cần chạm tay lên mặt khóa và nhấn * để xác nhận khóa cửa.

5. Bật/Tắt điều chính âm thanh khóa

  • Bật/Tắt âm thanh khóa

- Nhấn Reg

- Nhập 10, nhấn *

  • Điều chỉnh âm thanh khóa

- Nhấn Reg

- Nhập 11, nhấn * ( âm lượng nhỏ )

- Nhập 12, nhấn * ( âm lượng trung bình )

- Nhập 13, nhấn * ( âm lượng lớn )

6. Âm báo khách

- Nhấn Reg

- Nhập 20, nhấn * ( Bật tắt tính năng báo khách )

- Nhập 21, nhấn * ( âm báo thấp )

- Nhập 22, nhấn * ( âm báo trung bình )

- Nhập 23, nhấn * ( âm báo lơn )

Khi bật tắt tính năng này, mỗi lần mở cửa Khóa sẽ phát ra âm báo để thông báo có người ra vào.

7. Reset khóa về thông số mặc định

- Nhấn Reg 10S ( âm báo " Dinh Dong " kêu 3 lần liên tiếp )

- Nhập 1470852369, nhấn *

Mọi thống số khóa trở về mặc định đồng thời toàn bộ Password và trẻ Card được đăng ký từ trước đó sẽ bị xóa hoàn toàn.

Tin cũ hơn: